Growth Hacking ordlista - Ord och uttryck inom Growth Marketing

Förklaringar till svåra ord inom Growth Hacking eller Growth Marketing. Orden i ordlistan kommer i alfabetisk ordning, och du kan klicka på vilket som helst för att läsa hela förklaringen. Nu kan du äntligen förstå alla uttryck som slängs runt på kontoret, och dessutom lär du dig en massa nytt om Growth Hacking.

Growth hacking ordlista* Ordlistan är skapad av mig, Jonathan Björkskog, som jobbat med Growth Hacking taktiker och strategier redan innan det fanns ett uttryck myntat för det.

AAARRR

AAARRR eller ibland AARRR, brukar kallas the pirate metric inom growth hacking, och står för Awareness, Acquisition, Activation, Revenue, Retention och Referral. Meningen med denna metod/metric är att förstå de olika skedena din kund går genom från det att denne första gången hör om din produkt, landar på din sajt, app eller butik, gör en […]

AOV – Average Order Value

AOV eller Average Order Value är medelköpkorgen som dina kunder köper i din webbutik. Man räknar ut AOV genom att ta totala värdet för försäljning under en tidsperiod och dela det med antalet transaktioner. Exempel: Du har sålt för 100 000 kronor under en månad, fördelat på 200 transaktioner. Din AOV (medelköpkorg) är därmed 500 […]

B2B

B2B betyder ”Business to Business” och är benämningen på sådana företag som uteslutande har andra företag som kunder. Fördelar med B2B i jämförelse med B2C (Business to Consumer) är att kontrakten ofta är större, konkurrensen ibland mindre, och kunderna långsiktiga. Nackdelar kan vara att målgruppen är mindre och försäljningsprocesserna tar mycket längre.

B2C

B2C betyder ”Business to Consumer” och är en benämning på sådana företag som till största delen eller uteslutande har konsumenter eller privatpersoner som kunder. Fördelar mot B2B (Business to Business) är att målgruppen är större, tid från kontakt till försäljning kortare, samt produkter som är enklare att förstå och därmed lättare att marknadsföra. Nackdelar kan […]

CAC, Customer Acquisition Cost

CAC står för customer acquisition cost, och berättar hur mycket det kostat dig att få en kund (eller försäljning) i medeltal. Kan räknas ut för hela verksamheter, eller bara för en viss aktivitet eller kanal. Vidare så brukar man även prata om CAC %, customer acquisition cost som procent av försäljningsvärdet. Denna siffra står ofta […]

Churn, Churn rate

Churn eller churn rate är andelen kunder som slutar göra affärer med ett företag. Ofta pratar man om churn rate hos tjänster eller appar som är prenumerationsbaserade, och man strävar så klart efter en så låg churn som möjligt. Även i konsult- och tjänstebranschen pratar man om churn då man avser andelen kunder som hoppar […]

CPM

CPM (Cost-Per-Thousand) är en annonsprissättningsmodell där annonsören betalar för varje tusen visningar (impressions) av annonsen. CPM används ofta för displayannonsering, där annonsen visas som en banner eller annan form av grafisk annons på en webbplats. CPM kan vara ett bra alternativ för företag som vill öka sin synlighet och nå en stor publik, men som […]

CR, Konverteringsgrad

Konverteringsgrad, från engelskans Conversion Rate, berättar för dig hur många procent av dina besökare som gör det du vill att de skall göra. Hur stor andel av dina besökare som når målet. Exempel på konverteringsgrad: Du har en webbutik och köper in 100 besökare från Google Ads. 2 st köper något. Din konverteringsgrad är 2 […]

CRO – Konverteringsoptimering

CRO står för Conversion Rate Optimization och omfattar alla taktiker som kan användas för att höja andelen av besökarna som gör det du vill att de skall göra, oftast genomföra ett köp, ladda ner något eller registrera sig för någonting. CRO (konverteringsoptimering) kan utföras på flera nivåer i funneln (läs mer om AAARRR funnels här), […]

CTA – Call To Action

CTA (Call-To-Action) är en uppmaning till en användare att göra en viss handling, vanligtvis att klicka på en knapp eller länk. CTAs används ofta i online marknadsföring för att uppmuntra målgruppen att ta ett specifikt steg, till exempel att köpa en produkt, prenumerera på en nyhetsbrev, ladda ner en app eller fylla i en kontaktformulär. […]

Digital Marknadsföring

Digital marknadsföring är en form av marknadsföring som använder digitala kanaler och tekniker för att nå målgruppen och marknadsföra produkter och tjänster. Digital marknadsföring kan omfatta en mängd olika strategier och aktiviteter, inklusive sökmotoroptimering (SEO), sociala medier, e-postmarknadsföring, affiliate marknadsföring, displayannonsering, innehållsmarknadsföring och andra. Digital marknadsföring är en viktig del av företagens marknadsföringsstrategier, eftersom nästan […]

LTV – Lifetime Value

Lifetime value betyder ”livstidsvärde”, eller det värde som en kund genererar under den tid som kundförhållandet varar. Köper en kund endast en gång av dig så är LTV detsamma som första köpets värde (AOV). Köper kunden 3 gånger, och varje gång för 500 kronor, så är LTV 1500 kronor. LTV används för att beräkna antaget […]

North Star Metric (NSM)

En North Star Metric är ett försök att kombinera alla mål med en verksamhet till ett enda mål, som alla avdelningar har som gemensamt mål, och, om det följs, leder till tillväxt (helst lönsam sådan). ”Omsättning” eller ”vinst” är ofta inte så bra north star metrics, utan mer slutmål som skall uppnås ifall man följer […]

OMTM

OMTM betyder ”One Metric That Matters”. OMTM, eller ”One Metric That Matters” är en fokuserad mätning av en specifik prestationsindikator (KPI) som används för att bedöma en organisation eller en kampanjs framgång. OMTM är tänkt att fungera som en tydlig målsättning och riktlinje för att hjälpa en organisation att fokusera på det som är viktigast […]

PPC – Pay Per Click

PPC (Pay-Per-Click) är en typ av online reklamform där annonsören betalar för varje gång en användare klickar på annonsen. PPC-annonsering är vanligtvis ett bra alternativ för företag som vill öka sin synlighet och generera trafik och försäljning på nätet. Det finns olika plattformar och verktyg som erbjuder PPC-reklam, inklusive Google Ads, Bing Ads och Facebook […]

Retention rate

Retention rate är procenten av användare eller kunder som fortsätter använda din produkt eller tjänst under en given tidsperiod. Hur företag bestämmer retention rate beror till stor del på vilken typ av verksamhet de har. Ett exempel är att man kollar hur många procent av nya kunder som ännu är kvar som kund efter 6 […]

ROAS

ROAS står för Return on Ad Spend, och berättar hur många gånger du får pengarna tillbaka på det du investerade i annonsering. Oftast dividerar man försäljningsvärdet med kostnaden för annonseringen för att räkna ut ROAS. Till exempel kan en webbutik ha en ROAS på 8 på sin Google Shopping kampanj. Det betyder då att du […]

Internetmarknadsföring & SEO

Jag jobbar med SEO och web-tactics på Genero, en byrå fokuserad på tillväxtmarknadsföring i Finland, Sverige och globalt. Bloggen handlar mest om internetmarknadsföring, med insikt både från byråvärlden där man jobbar med kunder, men också från jobb med sökmotoroptimering och internetmarknadsföring inom affiliate och direktmarknadsföringsvärlden. När jag inte sökmotoroptimerar så jobbar jag med WordPress, seglar eller kitesurfar. Välkommen!
sökmotoroptimering ordlista

Nyhet: Jag förklarar svåra begrepp inom webb och marknadsföring. Först ut är SEO-ordlistan!

wincher