URL

Vad betyder URL?

Inom allt man gör på webben, inom marknadsföring, sökmotoroptimering och utveckling pratar man ofta om ”URL”. Som ny i branschen kanske du inte ännu vet vad det betyder?

I korthet betyder URL detta:

URL är den ”text” som syns i webbläsarens adressfält då du besöker en webbsida. Ibland pratar man även om ”path” eller sökväg ibland även bara ”adress” eller ”webbadress”.

Mer nördig info om vad URL betyder:

  • URL står för ”Uniform Resource Locator”.
  • Allt som finns på webben har en url. Webbsidor, men även bilderna på webbsidan och alla scripts och filer som används för att webbsidan skall fungera har egna urlar
  • Mozilla förklarar här på ett mer nördigt sätt på engelska vad en url betyder: What is an url?

En url har många delar, till exempel urlen för denna förklaring ser ut så här: https://jonathanbjorkskog.se/frklaring/url/

  • Den orangea delen ”https://” är protokollet, här https. Det finns även http, ftp och flera andra.
  • Den lila delen är domännamnet, ”jonathanbjorkskog.se”, här med topdomänet ”.se”. Den huvudsakliga urlen som oftast leder till framsidan av en webbsida.
  • Den röda delen ”frklaring/” är en subfolder i url-sammanhang. Det betydde historiskt att det finns flera sidor inne i mappen ”frklaring”. I dag används det ofta för att visa i vilket sammanhang eller kategori man nu befinner sig på själva webbsidan.
  • Den blå delen ”url/” är urlens ”sista steg”, oftast den aktuella sidan som du nu besöker. Det sista steget har här även ett ”/” på slutet, men det har det inte alltid. Det fungerar även utan. Ibland slutar det på ”.html” eller ”.php” eller liknande, som säger mer om hur just den sidan är byggd.

Subdomän i URL

Det som inte finns med i urlen här är ”subdomänet”, det skulle komma mellan ”https://” och ”jonathanbjorkskog.se”. Det vanligaste subdomänet är ”www”, men andra vanliga subdomän är ”blog” eller ”resources”. Vilka ord som helst kan användas som subdomän, och en vanlig orsak till att subdomän används är att olika delar av webbsidan är byggd med olika teknik eller ligger på olika servrar.

Parametrar i urlar

Sist i urlar kan även finnas parametrar som börjar med frågetecken (?), följt av parametrar och siffror, åtskilda med och-tecken (&). Vanliga parametrar är sådana som används av analysprogram för att åtskilja kampanjer från varandra. T.ex en Google ads kampanj för denna sida kunde ha sådana här parametrar: https://jonathanbjorkskog.se/frklaring/url/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=sweden-ads. Sidan du besöker fungerar oftast på samma sätt fast du byter eller sätter till parametrar.

Vissa webbsidor kan även använda parametrar för att bygga själva sajten, vilket då brukar benämnas att de inte har rena urlar. Rena urlar är exemplet vi nu kollar på, https://jonathanbjorkskog.se/frklaring/url/, den som visar tydligt var vi nu är.

Hashtaggar i urlar

Hashtags (#) i urlar kan användas för att hoppa till ett speciellt ställe på en sida, och används ofta i innehållsförteckningar, t.ex på Wikipedia. Här är ett exempel: https://jonathanbjorkskog.se/frklaring/url/#nördig, som hoppar direkt till rubriken ”nördig info” på denna sida.

URL syns inte?

I vissa webbläsare (främst på Apple och Iphone) så syns inte urlen alls då du besöker sajten. Ibland visar de endast topdomänet även om du besöker ett undersida. För att se vilken url du egentligen är på då måste du nästan kopiera urlen, då brukar hela visas.

URL vs Breadcrumbs

URL skall inte förväxlas med breadcrumbs som på vissa sidor används för att visa var vi befinner oss just nu. Som du ser så är URL på denna sajt denna:

vad betyder url? Så här ser en url ut

Breadcrumbs på denna sida är däremot denna:

Dessa är ofta liknande, men där breadcrumbs mer är ämnat för navigering för besökaren. Här ser man att denna förklaring är en del av ”Sökmotoroptimering ordlista”, som även är klickbar ifall man vill hitta fler förklaringar.

Hoppas du fick svar på frågan ”Vad betyder URL?” i denna artikel.

Internetmarknadsföring & SEO

Jag jobbar med SEO och web-tactics på Genero, en byrå fokuserad på tillväxtmarknadsföring i Finland, Sverige och globalt. Bloggen handlar mest om internetmarknadsföring, med insikt både från byråvärlden där man jobbar med kunder, men också från jobb med sökmotoroptimering och internetmarknadsföring inom affiliate och direktmarknadsföringsvärlden. När jag inte sökmotoroptimerar så jobbar jag med WordPress, seglar eller kitesurfar. Välkommen!
sökmotoroptimering ordlista

Nyhet: Jag förklarar svåra begrepp inom webb och marknadsföring. Först ut är SEO-ordlistan!

wincher